Easymind Föreläsning

Föreläsningar & Teambuilding

Föreläsare på Easymind är Petra Learmont

Petra har 18 års erfarenhet som VD och företagare  samt att hon har specialiserats sig på Mindfulness på arbetsplatsen och har stor erfarenhet när det gäller konflikthantering samt ledarskap. Petra har även lång erfarenhet av stress och smärtproblematik och har praktiserat Mindfulness i över 10 år. Petra är både Mindfulness & MediYoga Instruktör & Livscoach, samt Diplomerad massör.

 

“Petra är utbildad av Läkare Ola Schenström på Mindfulnesscenter och ingår i deras nätverk”

Mindfulness är enkelt att använda och ger stor effekt.

Idag är hjärnan vår viktigaste produktionsapparat. Hur duktiga är vi egentligen på att underhålla vi den?

Många chefer och medarbetare är splittrade och stressade. Detta leder till både minskad produktivitet och många långtidssjukskrivningar. Kostnaderna för sjukrivningar är kännbara för både små och stora företag. Mindfulness växer nu snabbt och blir alltmer etablerat bland företag som en metod för att minska och förebygga sjukskrivningar. Med verktygen inom Mindfulness tränas man i att minska/hantera sin stress, öka sitt lugn, förbättra sin koncentrationsförmåga och att arbeta mer fokuserat. Genom att som ledare praktisera metoder från Mindfulness blir man en bättre beslutsfattare, med ökad förmåga att kommunicera med medarbetare och att förstå deras verkliga behov. Dessa insatser leder i sin tur till förbättrad arbetsmiljö, mindre konflikter, större glädje och i slutändan en klart högre produktivitet.

 

Mindfulness skapar inte bara ett förbättrat arbetsklimatet utan ger följaktligen även positiva effekter i resultaträkningen! Du kan använda Mindfulness som förebyggande mot psykisk ohälsa!!!!

 

Andra effekter av Mindfulness och dess verktyg:

  • Ökad stabilitet i olika situationer
  • Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv
  • Ökad förmåga till återhämtning för att hantera vardagens stress och krav
  • Bättre kunna möta förändringar – utan onödig stress
  • Ökad trovärdighet och förtroende från omgivningen
  • När vi inom Easymind arbetar med företag görs initialt en förstudie/analys för att identifiera vad anställda och chefer på den specifika arbetsplatsen behöver jobba med för att får en hållbar förändring och förbättring av arbetsklimat och situation.

Arbetet med företag kan utföras i grupp eller individuellt, på plats eller på distans via internet om så önskas. Vi erbjuder även föreläsningar då chefer och medarbetare får insikt om hur de genom att nyttja verktygen inom Mindfulness kan skapa ett radikalt förbättrat arbetsklimat.

Lilla paketet

Workshop 45 minuter (begär offert)

Här får du ni inblick vad Mindfulness är och vad det kan bidra med. Ni får även testa på en Mindfulnessövning.

KONTAKT | OFFERT

Mellan paketet

Föreläsning 1,5 timmar (begär offert)

Här får ni en grundlig inblick i vad Mindfulness är och hur det påverkar hjärnan kroppen. Vi går in på hur man kan få en Mindful arbetsplats och mer effektiva medarbetare och ledare. Ni kommer få prova på flera övningar. Detta alternativ kan vara bra som förebyggande för din arbetsplats för psykisk ohälsa.

(Man kan även inkludera att de som deltar får med sig ett träningsprogram hem)

KONTAKT | OFFERT

Stora paketet – en heldag för företaget

Utformas efter ert företags specifika behov tillsammans med oss.

Exempel på olika teman:

  • Mindfulness på arbetsplatsen
  • Mindfulness konflikthantering
  • Teambuilding
  • Mindfullt ledarskap
KONTAKT | OFFERT