Petra Easymind

Mindfulness är enkelt att använda och ger stor effekt. Vi erbjuder ett unikt företagskoncept kontakta oss för information.

Idag är hjärnan vår viktigaste produktionsapparat. Hur duktiga är vi egentligen på att underhålla vi den?

Petra Learmont som arbetar för företag har 18 års erfarenhet av att driva företag samt flertalet ledarskapsutbildningar bakom sig. Petra är enormt duktig på att hantera människor i grupp och har lätt för att nå människan på djupet. Hon har lång erfarenhet av smärta och stress samt prestationsproblematik.

Många chefer och medarbetare är splittrade och stressade. Detta leder till både minskad produktivitet och många långtidssjukskrivningar. Kostnaderna för sjukrivningar är kännbara för både små och stora företag. Mindfulness växer nu snabbt och blir alltmer etablerat bland företag som en metod för att minska och förebygga sjukskrivningar. Med verktygen inom Mindfulness tränas man i att minska/hantera sin stress, öka sitt lugn, förbättra sin koncentrationsförmåga och att arbeta mer fokuserat. Genom att som ledare praktisera metoder från Mindfulness blir man en bättre beslutsfattare, med ökad förmåga att kommunicera med medarbetare och att förstå deras verkliga behov. Dessa insatser leder i sin tur till förbättrad arbetsmiljö, mindre konflikter, större glädje och i slutändan en klart högre produktivitet.

Mindfulness skapar inte bara ett förbättrat arbetsklimatet utan ger följaktligen även positiva effekter i resultaträkningen! Du kan använda Mindfulness som förebyggande mot psykisk ohälsa!!!!

Andra effekter av Mindfulness och dess verktyg:

  • Ökad stabilitet i olika situationer
  • Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv
  • Ökad förmåga till återhämtning för att hantera vardagens stress och krav
  • Bättre kunna möta förändringar – utan onödig stress
  • Ökad trovärdighet och förtroende från omgivningen

När vi inom Easymind arbetar med företag görs initialt en förstudie/analys för att identifiera vad anställda och chefer på den specifika arbetsplatsen behöver jobba med för att får en hållbar förändring och förbättring av arbetsklimat och situation.

Arbetet med företag kan utföras i grupp eller individuellt, på plats eller på distans via internet om så önskas. Vi erbjuder även föreläsningar då chefer och medarbetare får insikt om hur de genom att nyttja verktygen inom Mindfulness kan skapa ett radikalt förbättrat arbetsklimat.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för offert om det gäller företag »

 

Your Coach Petra

Your Coach Petra är en del av Easymind. Vill du utveckla dig själv och bli en mer närvarande förälder, minska din stress på arbetet? Det är du som väljer vad du vill förändra.

Läs mer om Your Coach Petra här: https://www.yourcoachpetra.com

 

Personlig coaching

Vill du skicka en medarbetare eller själv gå i personlig coachning i Mindfulness? Läs mer om Mindfulness coachning »

 

Vi erbjuder även föreläsningar

Läs mer om våra föreläsningar »