Access Bars® Energibehandling

Access Bars är en behandling där vi arbetar på 32 punkter på ditt huvud med lätt beröring av dessa punkter.

Detta är en mycket avslappnade energibehandling som hjälper dig bland annat att rensa tankar, slappna av både kroppsligt, mentalt och psykiskt och du kan lättare släppa oro och stress. När dina Bars (32 punkter på huvudet) blir körda så ger du dina celler en möjlighet att återgå till sitt ursprungliga, klotformade utseende. Detta medför att din kropp får återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.

Effekter:

 • Släppa på negativa tankemönster
 • Släppa på negativa tankemönster
 • Stressreducerande
 • Avslappande
 • Återhämtning på cellnivå
 • Bättre sömn
 • Minskad stress
 • Viktminskning
 • Minskad nervositet
 • Minskad oro och ångest
 • Mer närvarande med din kropp
 • Mer medvetenhet
 • Minskad smärta
 • Ökad kreativitet
 • Ökad koncentration/fokus

Behandlingstid

60 minuter

BOKA | PRISER